INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR ONTMOETINGEN EN CULTURELE ACTIVITEITENDe vzw CIRAC F. Goosse bestaat sedert 1961 ! Ze heeft als objectief jongeren te ontvangen uit alle milieugroepen, zonder onderscheid naar herkomst, filosofische en of religieuze overtuigingen, door het beheer en de animatie van een centrum voor social toerisme, voor ontmoetingen en logies.

Een van de doelstellingen is ook het ontwikkelen van aktiviteiten rond de bewustwording en het respect aan de natuur en de gezondheid, , voornamenlijk door een gezonde voeding en het uitoefenen van sport. De vzw CIRAC heeft een aantal erkenningen om zijn sociale doel te kunnen voortzetten in de best mogelijke omstandigheden.

Centrum van ontmoetingen en herbergcentrum (categorie 1), erkend door de Jeugddienst van het Waalse Gewest, ontwikkelt het CIRAC aktiviteiten ten behoeve van de gasten van het centrum maar eveneens voor de jongeren uit de omliggende gemeenten. Ze moedigt de ontmoeting tussen de verschillende jongeren aan rond culturele, sportive en ludieke aktiviteiten.

Sociaal-toeristische vereniging, erkend door het Generaal Commissariaat voor Toerisme van het Waalse Gewest, kan het CIRAC steun verkrijgen voor het ontwikkelen of creëren van de infrastruktuur en/of voor de aankoop van materiaal in het kader van de ontvangst van jongeren groepen die het sociaal wat minder hebben. Aangesloten bij de vzw CPAN (Classes de Plein Air et de Neige – Bosklassen en sneeuwvakanties), om de onderwijswereld die plaatsen zoekt voor hun bosklassen, die voldoet aan hun criteria, bij elkaar te brengen.

Vakantiecentrum erkend door het ONE (Kind & Gezin), in het kader van stages voor kinderen vanaf 2,5 jaar, beantwoord het Cirac ook aan deze kwaliteitvoorwaarden. Dit staat toe om aan de ene kant creatieve aktiviteiten te organiseren die interessant zijn voor de kinderen uit de buurt in de schoolvakanties en aan de andere kant de kans geeft aan jonge gebrevetteerde monitoren (of in opleiding) waardevol werk te leveren met de steun van ervaren animatoren. De vzw CIRAC F. Goosse die, sedert 2016 ook wordt ondersteund door de gemeente van Rendeux, is opgericht door Fernand Goosse. Deze is overleden in 1988. Vandaag de dag werken er 2 co-directrices en 17 personeelsleden, waarvan de missie is, om een multicultureel publiek te ontvangen met de aandacht en humaniteit die nodig zijn.

 
Fédération Wallonie Bruxelles
   
ONE
CGT
 

CPAN